Voor een grote opdrachtgever hebben wij de bouwondersteuning verzorgd bij de bouw van de nieuwe gemeentehuizen in Naaldwijk. Deze indrukwekkende ontwerpen, één publiek gebouw aan de Verdilaan en één gebouw aan de Tiendweg vragen om een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden. ABC heeft haar steentje bijgedragen en levert de juiste kennis en expertise aan. Het zijn bijzondere gebouwen en ABC voelt zich vereerd dat zij haar bijdrage aan deze mooie gebouwen heeft mogen leveren.